Download MP3

Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa

Day 1, Nov 1, 2011, Morning Lecture, 8am to 9am

Day 1, Nov 1, 2011, Morning Lecture, 8am to 9am, part 1

Day 1, Nov 1, 2011, Morning Lecture, 8am to 9am, part 2

Day 1, Nov 1, 2011, Morning Lecture, 9am to 10am

Day 1, Nov 1, 2011, Morning Lecture, 9am to 10am, part 1

Day 1, Nov 1, 2011, Morning Lecture, 9am to 10am, part 2

Day 1, Nov 1, 2011, Morning Lecture, 9am to 10am, part 3

Day 1, Nov 1, 2011, Morning Lecture, 9am to 10am, part 4

Day 1, Nov 1, 2011, Afternoon Lecture, 2pm to 3pm

Day 1, Nov 1, 2011, Afternoon Lecture, 2pm to 3pm, part 1

Day 1, Nov 1, 2011, Afternoon Lecture, 2pm to 3pm, part 2

Day 1, Nov 1, 2011, Afternoon Lecture, 2pm to 3pm, part 3

Day 1, Nov 1, 2011, Afternoon Lecture, 3pm to 4pm

Day 1, Nov 1, 2011, Afternoon Lecture, 3pm to 4pm, part 1

Day 1, Nov 1, 2011, Afternoon Lecture, 3pm to 4pm, part 2

Day 1, Nov 1, 2011, Afternoon Lecture, 3pm to 4pm, part 3

Day 2, Nov 2, 2011, Morning Lecture, 8am to 9am

Day 2, Nov 2, 2011, Morning Lecture, 8am to 9am, part 1

Day 2, Nov 2, 2011, Morning Lecture, 8am to 9am, part 2

Day 2, Nov 2, 2011, Morning Lecture, 8am to 9am, part 3

Day 2, Nov 2, 2011, Morning Lecture, 9am to 10am

Day 2, Nov 2, 2011, Morning Lecture, 9am to 10am, part 1

Day 2, Nov 2, 2011, Morning Lecture, 9am to 10am, part 2

Day 2, Nov 2, 2011, Morning Lecture, 9am to 10am, part 3

Day 2, Nov 2, 2011, Morning Lecture, 9am to 10am, part 4

Day 2, Nov 2, 2011, Afternoon Lecture, 2pm to 3pm

Day 2, Nov 2, 2011, Afternoon Lecture, 2pm to 3pm, part 1

Day 2, Nov 2, 2011, Afternoon Lecture, 2pm to 3pm, part 2

Day 2, Nov 2, 2011, Afternoon Lecture, 3pm to 4pm

Day 2, Nov 2, 2011, Afternoon Lecture, 3pm to 4pm, part 1

Day 2, Nov 2, 2011, Afternoon Lecture, 3pm to 4pm, part 2

Day 2, Nov 2, 2011, Afternoon Lecture, 3pm to 4pm, part 3

Day 3, Nov 3, 2011, Morning Lecture, 8am to 9am

Day 3, Nov 3, 2011, Morning Lecture, 8am to 9am, part 1

Day 3, Nov 3, 2011, Morning Lecture, 8am to 9am, part 2

Day 3, Nov 3, 2011, Morning Lecture, 8am to 9am, part 3

Day 3, Nov 3, 2011, Morning Lecture, 8am to 9am, part 4

Day 3, Nov 3, 2011, Afternoon Lecture, 2pm to 3pm

Day 3, Nov 3, 2011, Afternoon Lecture, 2pm to 3pm, part 1

Day 3, Nov 3, 2011, Afternoon Lecture, 2pm to 3pm, part 2

Day 3, Nov 3, 2011, Afternoon Lecture, 2pm to 3pm, part 3

Day 3, Nov 3, 2011, Afternoon Lecture, 3pm to 4pm

Day 3, Nov 3, 2011, Afternoon Lecture, 3pm to 4pm, part 1

Day 3, Nov 3, 2011, Afternoon Lecture, 3pm to 4pm, part 2

Day 3, Nov 3, 2011, Afternoon Lecture, 3pm to 4pm, part 3

Day 3, Nov 3, 2011, Afternoon Lecture, 3pm to 4pm, part 4

Day 4, Nov 4, 2011, Morning Lecture, 8am to 9am

Day 4, Nov 4, 2011, Morning Lecture, 8am to 9am, part 1

Day 4, Nov 4, 2011, Morning Lecture, 8am to 9am, part 2

Day 4, Nov 4, 2011, Morning Lecture, 8am to 9am, part 3

Day 4, Nov 4, 2011, Morning Lecture, 8am to 9am, part 4

Day 4, Nov 4, 2011, Morning Lecture, 9am to 10am

Day 4, Nov 4, 2011, Morning Lecture, 9am to 10am, part 1

Day 4, Nov 4, 2011, Morning Lecture, 9am to 10am, part 2

Day 4, Nov 4, 2011, Morning Lecture, 9am to 10am, part 3

Day 4, Nov 4, 2011, Afternoon Lecture, 2pm to 3pm

Day 4, Nov 4, 2011, Afternoon Lecture, 2pm to 3pm, part 1

Day 4, Nov 4, 2011, Afternoon Lecture, 2pm to 3pm, part 2

Day 4, Nov 4, 2011, Afternoon Lecture, 2pm to 3pm, part 3

Day 4, Nov 4, 2011, Afternoon Lecture, 2pm to 3pm, part 4

Day 4, Nov 4, 2011, Afternoon Lecture, 3pm to 4pm

Day 4, Nov 4, 2011, Afternoon Lecture, 3pm to 4pm, part 1

Day 4, Nov 4, 2011, Afternoon Lecture, 3pm to 4pm, part 2

Day 4, Nov 4, 2011, Afternoon Lecture, 3pm to 4pm, part 3

Day 5, Nov 5, 2011, Morning Lecture, 8am to 9am

Day 5, Nov 5, 2011, Morning Lecture, 8am to 9am, part 1

Day 5, Nov 5, 2011, Morning Lecture, 8am to 9am, part 2

Day 5, Nov 5, 2011, Morning Lecture, 8am to 9am, part 3

Day 5, Nov 5, 2011, Morning Lecture, 8am to 9am, part 4

Day 5, Nov 5, 2011, Afternoon Lecture, 2pm to 3pm

Day 5, Nov 5, 2011, Afternoon Lecture, 2pm to 3pm, part 1

Day 5, Nov 5, 2011, Afternoon Lecture, 2pm to 3pm, part 2

Day 5, Nov 5, 2011, Afternoon Lecture, 2pm to 3pm, part 3

Day 5, Nov 5, 2011, Afternoon Lecture, 2pm to 3pm, part 4

Notes on whiteboard

Day 5, Nov 5, 2011, Afternoon Lecture, 2pm to 3pm, chart 1

Day 5, Nov 5, 2011, Afternoon Lecture, 3pm to 4pm

Day 5, Nov 5, 2011, Afternoon Lecture, 3pm to 4pm, part 1

Day 5, Nov 5, 2011, Afternoon Lecture, 3pm to 4pm, part 2

Day 5, Nov 5, 2011, Afternoon Lecture, 3pm to 4pm, part 3

Day 6, Nov 6, 2011, Afternoon Lecture, 2pm to 3pm

Day 6, Nov 6, 2011, Afternoon Lecture, 2pm to 3pm, part 1

Day 6, Nov 6, 2011, Afternoon Lecture, 2pm to 3pm, part 2

Day 6, Nov 6, 2011, Afternoon Lecture, 2pm to 3pm, part 3

Day 6, Nov 6, 2011, Afternoon Lecture, 2pm to 3pm, part 4

Day 6, Nov 6, 2011, Afternoon Lecture, 3pm to 4pm

Day 6, Nov 6, 2011, Afternoon Lecture, 3pm to 4pm, part 1

Day 6, Nov 6, 2011, Afternoon Lecture, 3pm to 4pm, part 2

Day 6, Nov 6, 2011, Afternoon Lecture, 3pm to 4pm, part 3

Day 6, Nov 6, 2011, Afternoon Lecture, 3pm to 4pm, part 4

Day 7, Nov 7, 2011, Morning Lecture, 8am to 9am

Day 7, Nov 7, 2011, Morning Lecture, 8am to 9am, part 1

Day 7, Nov 7, 2011, Morning Lecture, 8am to 9am, part 2

Day 7, Nov 7, 2011, Morning Lecture, 8am to 9am, part 3

Day 7, Nov 7, 2011, Morning Lecture, 9am to 10am

Day 7, Nov 7, 2011, Morning Lecture, 9am to 10am, part 1

Day 7, Nov 7, 2011, Morning Lecture, 9am to 10am, part 2

Day 7, Nov 7, 2011, Afternoon Lecture, 2pm to 3pm

Day 7, Nov 7, 2011, Afternoon Lecture, 2pm to 3pm, part 1

Day 7, Nov 7, 2011, Afternoon Lecture, 2pm to 3pm, part 2

Day 7, Nov 7, 2011, Afternoon Lecture, 2pm to 3pm, part 3

Day 7, Nov 7, 2011, Afternoon Lecture, 2pm to 3pm, part 4

Notes on whiteboard

Day 7, Nov 7, 2011, Afternoon Lecture, 2pm to 3pm, chart 1

Day 7, Nov 7, 2011, Afternoon Lecture, 2pm to 3pm, chart 2

Day 7, Nov 7, 2011, Afternoon Lecture, 2pm to 3pm, chart 3

Day 7, Nov 7, 2011, Afternoon Lecture, 3pm to 4pm

Day 7, Nov 7, 2011, Afternoon Lecture, 3pm to 4pm, part 1

Day 7, Nov 7, 2011, Afternoon Lecture, 3pm to 4pm, part 2

Day 7, Nov 7, 2011, Afternoon Lecture, 3pm to 4pm, part 3

Day 8, Nov 8, 2011, Morning Lecture, 8am to 9am

Day 8, Nov 8, 2011, Morning Lecture, 8am to 9am, part 1

Day 8, Nov 8, 2011, Morning Lecture, 8am to 9am, part 2

Day 8, Nov 8, 2011, Morning Lecture, 8am to 9am, part 3

Day 8, Nov 8, 2011, Morning Lecture, 8am to 9am, part 4

Notes on whiteboard

Day 8, Nov 8, 2011, Afternoon Lecture, 8am to 9am, chart 1

Day 8, Nov 8, 2011, Afternoon Lecture, 8am to 9am, chart 2

Day 8, Nov 8, 2011, Afternoon Lecture, 8am to 9am, chart 3

Day 8, Nov 8, 2011, Afternoon Lecture, 8am to 9am, chart 4

Day 8, Nov 8, 2011, Afternoon Lecture, 8am to 9am, chart 5

Day 8, Nov 8, 2011, Morning Lecture, 9am to 10am

Day 8, Nov 8, 2011, Morning Lecture, 9am to 10am, part 1

Day 8, Nov 8, 2011, Morning Lecture, 9am to 10am, part 2

Day 8, Nov 8, 2011, Morning Lecture, 9am to 10am, part 3

Day 8, Nov 8, 2011, Afternoon Lecture, 2pm to 3pm

Day 8, Nov 8, 2011, Afternoon Lecture, 2pm to 3pm, part 1

Day 8, Nov 8, 2011, Afternoon Lecture, 2pm to 3pm, part 2

Day 8, Nov 8, 2011, Afternoon Lecture, 2pm to 3pm, part 3

Day 8, Nov 8, 2011, Afternoon Lecture, 2pm to 3pm, part 4

Day 8, Nov 8, 2011, Afternoon Lecture, 3pm to 4pm

Day 8, Nov 8, 2011, Afternoon Lecture, 3pm to 4pm, part 1

Day 8, Nov 8, 2011, Afternoon Lecture, 3pm to 4pm, part 2

Day 8, Nov 8, 2011, Afternoon Lecture, 3pm to 4pm, part 3

Day 9, Nov 9, 2011, Morning Lecture, 8am to 9am

Day 9, Nov 9, 2011, Morning Lecture, 8am to 9am, part 1

Day 9, Nov 9, 2011, Morning Lecture, 8am to 9am, part 2

Day 9, Nov 9, 2011, Morning Lecture, 8am to 9am, part 3

Day 9, Nov 9, 2011, Morning Lecture, 8am to 9am, part 4

Day 9, Nov 9, 2011, Afternoon Lecture, 2pm to 3pm

Day 9, Nov 9, 2011, Afternoon Lecture, 2pm to 3pm, part 1

Day 9, Nov 9, 2011, Afternoon Lecture, 2pm to 3pm, part 2

Day 9, Nov 9, 2011, Afternoon Lecture, 2pm to 3pm, part 3

Day 9, Nov 9, 2011, Afternoon Lecture, 3pm to 4pm

Day 9, Nov 9, 2011, Afternoon Lecture, 3pm to 4pm, part 1

Day 9, Nov 9, 2011, Afternoon Lecture, 3pm to 4pm, part 2

Day 9, Nov 9, 2011, Afternoon Lecture, 3pm to 4pm, part 3

Day 10, Nov 10, 2011, Morning Lecture, 8am to 9am

Day 10, Nov 10, 2011, Morning Lecture, 8am to 9am, part 1

Day 10, Nov 10, 2011, Morning Lecture, 8am to 9am, part 2

Day 10, Nov 10, 2011, Morning Lecture, 8am to 9am, part 3

Day 10, Nov 10, 2011, Morning Lecture, 8am to 9am, part 4

Notes on whiteboard

Day 10, Nov 10, 2011, Morning Lecture, 8am to 9am, chart 1

Day 10, Nov 10, 2011, Morning Lecture, 8am to 9am, chart 2

Day 10, Nov 10, 2011, Afternoon Lecture, 2pm to 3pm

Day 10, Nov 10, 2011, Afternoon Lecture, 2pm to 3pm, part 1

Day 10, Nov 10, 2011, Afternoon Lecture, 2pm to 3pm, part 2

Day 10, Nov 10, 2011, Afternoon Lecture, 2pm to 3pm, part 3

Day 10, Nov 10, 2011, Afternoon Lecture, 2pm to 3pm, part 4

Notes on whiteboard

Day 10, Nov 10, 2011, Afternoon Lecture, 2pm to 3pm, chart 1

Day 10, Nov 10, 2011, Afternoon Lecture, 3pm to 4pm

Day 10, Nov 10, 2011, Afternoon Lecture, 3pm to 4pm, part 1

Day 10, Nov 10, 2011, Afternoon Lecture, 3pm to 4pm, part 2

Notes on whiteboard

Day 10, Nov 10, 2011, Afternoon Lecture, 3pm to 4pm, chart 1

Day 10, Nov 10, 2011, Afternoon Lecture, 3pm to 4pm, chart 2

Day 11, Nov 11, 2011, Morning Lecture, 8am to 9am

Day 11, Nov 11, 2011, Morning Lecture, 8am to 9am, part 1

Day 11, Nov 11, 2011, Morning Lecture, 8am to 9am, part 2

Day 11, Nov 11, 2011, Morning Lecture, 8am to 9am, part 3

Day 11, Nov 11, 2011, Morning Lecture, 8am to 9am, part 4

Notes on whiteboard

Day 11, Nov 11, 2011, Morning Lecture, 8am to 9am, chart 1

Day 11, Nov 11, 2011, Morning Lecture, 9am to 10am

Day 11, Nov 11, 2011, Morning Lecture, 9am to 10am, part 1

Day 11, Nov 11, 2011, Morning Lecture, 9am to 10am, part 2

Day 11, Nov 11, 2011, Morning Lecture, 9am to 10am, part 3

Day 11, Nov 11, 2011, Afternoon Lecture, 2pm to 3pm

Day 11, Nov 11, 2011, Afternoon Lecture, 2pm to 3pm, part 1

Day 11, Nov 11, 2011, Afternoon Lecture, 2pm to 3pm, part 2

Day 11, Nov 11, 2011, Afternoon Lecture, 2pm to 3pm, part 3

Day 11, Nov 11, 2011, Afternoon Lecture, 2pm to 3pm, part 4

Notes on whiteboard

Day 11, Nov 11, 2011, Afternoon Lecture, 2pm to 3pm, chart 1

Day 11, Nov 11, 2011, Afternoon Lecture, 3pm to 4pm

Day 11, Nov 11, 2011, Afternoon Lecture, 3pm to 4pm, part 1

Day 11, Nov 11, 2011, Afternoon Lecture, 3pm to 4pm, part 2

Day 11, Nov 11, 2011, Afternoon Lecture, 3pm to 4pm, part 3

Day 12, Nov 12, 2011, Afternoon Lecture, 3pm to 4pm

Day 12, Nov 12, 2011, Afternoon Lecture, 3pm to 4pm, part 1

Day 12, Nov 12, 2011, Afternoon Lecture, 3pm to 4pm, part 2

Day 13, Nov 13, 2011, Morning Lecture, 8am to 9am

Day 13, Nov 13, 2011, Morning Lecture, 8am to 9am, part 1

Day 13, Nov 13, 2011, Morning Lecture, 8am to 9am, part 2

Day 13, Nov 13, 2011, Morning Lecture, 8am to 9am, part 3

Day 13, Nov 13, 2011, Afternoon Lecture, 2pm to 3pm

Day 13, Nov 13, 2011, Afternoon Lecture, 2pm to 3pm, part 1

Day 13, Nov 13, 2011, Afternoon Lecture, 2pm to 3pm, part 2

Day 13, Nov 13, 2011, Afternoon Lecture, 2pm to 3pm, part 3

Day 13, Nov 13, 2011, Afternoon Lecture, 2pm to 3pm, part 4

Day 14, Nov 14, 2011, Morning Lecture, 8am to 9am

Day 14, Nov 14, 2011, Morning Lecture, 8am to 9am, part 1

Day 14, Nov 14, 2011, Morning Lecture, 8am to 9am, part 2

Day 14, Nov 14, 2011, Morning Lecture, 8am to 9am, part 3

Day 14, Nov 14, 2011, Morning Lecture, 8am to 9am, part 4

Day 14, Nov 14, 2011, Morning Lecture, 8am to 9am, part 5

Day 14, Nov 14, 2011, Morning Lecture, 9am to 10am

Day 14, Nov 14, 2011, Morning Lecture, 9am to 10am, part 1

Day 14, Nov 14, 2011, Morning Lecture, 9am to 10am, part 2

Day 14, Nov 14, 2011, Morning Lecture, 9am to 10am, part 3

Notes on whiteboard

Day 14, Nov 14, 2011, Morning Lecture, 9am to 10am, chart 1

Day 14, Nov 14, 2011, Morning Lecture, 9am to 10am, chart 2

Day 18 (Last day), Nov 18, 2011, Afternoon Lecture, 3pm to 4pm

Day 18, Nov 18, 2011, Afternoon Lecture, 3pm to 4pm, part 1

Day 18, Nov 18, 2011, Afternoon Lecture, 3pm to 4pm, part 2

Day 18, Nov 18, 2011, Afternoon Lecture, 3pm to 4pm, part 3

Day 18, Nov 18, 2011, Afternoon Lecture, 3pm to 4pm, part 4


References:

the Path of Purification 2011 (PDF)

Pāḷi - Chinese - English comparison for Chapter 17


Sādhu Sādhu Sādhu